Skargi

1. Reklamacje Usługobiorca powinien kierować do Usługodawcy w formie pisemnej na adres: Biuro Ania Kuczyńska, Słoneczna 36, 00-789 Warszawa.

2. Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego w Sklepie, jednak nie jest to warunek konieczny do rozpatrzenia reklamacji.

3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Rzeczą jest uszkodzona, uległa zniszczeniu lub utracie, Klient powinien niezwłocznie złożyć reklamację Usługodawcy nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta przesyłki. Działanie to zapewni Konsumentowi dochodzenie roszczeń po stronie Przewoźnika. Powyższe nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji.

4. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zaistniałego problemu wraz z żądaniem Klienta, ewentualnie również dowód w postaci fotografii.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, reklamację uważa się za niezasadną.

6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

7. W stosunkach prawnych z Konsumentami istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego mechanizmu reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8. Istnieje możliwość polubownego postępowania przed Sądem Powszechnym lub innymi organami.

Zaloguj się

Zaloguj się aby zobaczyć Twoją listę życzeń i zapisać produkty

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii. Zgadzam się.